โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-06-22

ต้อนรับผู้ว่าการฯ เต๋อหง ในโอกาสเยือนจังหวัดตาก
เสาร์ 22 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (22 มิ.ย. 62) เวลา 14.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ Mr.Wei Gang ผู้ว่าการแห่งรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในการเดินทางเยือนจังหวัดตากและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผู้ว่าการฯ เต๋อหง ได้ให้เกียรติร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จากนั้นได้เข้าร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยครูเต๋อหง ซึ่งนับเป็... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา