โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-06-18

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
อังคาร 18 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันนี้ (18 มิ.ย. 62) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีนี้มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ในคณวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 1,150 คน  จากนั้นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรแก่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา