โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-01-09

การตรวจเยี่ยมพื้นที่มทร.ล้านนา ตาก ของ พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์
พุธ 9 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ม.ค. 61 พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา