โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2016-05-05

ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมส่งผลงานการออกแบบหน้าปกสมุดเรียนในฝัน ชิงเงินรางวัลกว่า ๒,๐๐๐ บาท
พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมส่งผลงานการออกแบบหน้าปกสมุดเรียนในฝัน ชิงเงินรางวัลกว่า ๒,๐๐๐ บาท >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา