โลโก้เว็บไซต์ สุรพงศ์   ขุนคง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : สุรพงศ์ ขุนคง

รายชื่อบัณฑิต มทร.ล้านนา ตาก - พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายชื่อบัณฑิต มทร.ล้านนา ตาก - พิธีซ้อยย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 10 - เสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา ตาก ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อบัณฑิต >> อ่านต่อ


วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนาตาก มอบเครื่องซอยสมุนไพร และเครื่องเคี่ยวน้ำหัวปลี
พุธ 25 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มอบเครื่องซอยสมุนไพรและเครื่องเคี่ยวน้ำหัวปลีให้แก่กลุ่มสมุนไพรแม่ระมาด โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนส่งมอบ โดยเครื่องซอยสมุนไพรเป็นผลงานของนายจักรกฤษณ์ แสนวงษ์เครือและนายอนรรฆ ต๋าแปง โดยมีอาจารย์วุฒิชัย หีบคำและผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร เงินเนตรเป็นที่ปรึกษาโครงการ และเครื่องเคี่ยวน้ำหัวปลีเป็นผลงานของนายทวีรักษ์ แก้วจันทร์ นายวราธร ใจแสงและนายสุรสีห์ กาจา โดยมี อาจารย์วุฒิชัย หีบคำ อาจารย์พิชิตรี ทองดี และว่าที่ร้อยตรีจีรพงศ... >> อ่านต่อ
ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 จังหวัดพิจิตร
จันทร์ 16 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News - 16 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร >> อ่านต่อ


ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำผ่านคลองในมหาวิทยาลัย
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 14:00 น.  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนาตาก นายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทาน และ กรมประมง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการระบายน้ำผ่านคลองในมหาวิทยาลัย เพื่อระบายน้ำจากฝั่งตรงข้ามม. ผ่านไปยังหนองหลวง โดยก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ตรวจติดตามการระบายน้ำภายในอำเภอเมืองตาก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร ... >> อ่านต่อ


การจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก กับ มทร.ล้านนาตาก
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

RMUTL Tak News - 12 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่าง สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก กับมทร.ล้านนาตาก โดยนายวิวัฒน์ ดอกคำ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ณ ห้องประชุมพะยอม อาคารเรียนรวมสารนิเทศ 84 ปีฯ มทร.ล้านนา ตาก >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตาก จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน
พุธ 11 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนาตาก จัดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัด มทร.ล้านนาตาก ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 16 อัตรา สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์ ตามตำแหน่ง ตั้งแต่ เวลา 09:00-14:00 น. ณ มทร.ล้านนา ตาก โดยประกาศผลสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตากเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนาตาก ขอแสดงความเสียใจและอาลัยยิ่งกับการจากไปของ "คุณพ่อวัฒน์พงศ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์” RMUTL Tak News - 8 ตุลาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และศิษย์เก่า เจ้าภาพสวดอภิธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค.2560 ... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ​​​​​​​เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 >>> ดาวน์โหลด ประกาศมทร.ล้านนา <<< กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนาตาก ซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 10 และ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา ตาก ซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน  2560 ณ หอประชุม ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 77


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา