โลโก้เว็บไซต์ วิราวรรณ์   ไชยวงศ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ผู้เขียน : วิราวรรณ์ ไชยวงศ์

ขอปรับปรุงรายละเอียดร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างห้องเย็นสำหรับจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
อังคาร 8 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอปรับปรุงรายละเอียดร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างห้องเย็นสำหรับจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้ดำเนินการประกาศไปแล้วนั้น  รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเย็นสำหรับจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเย็นสำหรับจัดเก็บพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ   รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร
ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารรายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
พฤหัสบดี 29 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพักรายละเอียดตามเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการหอพัก
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการหอพัก  รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการหอพัก
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้จัดการหอพัก  รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้จัดการหอพัก
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

            ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ   รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโลหะแผ่น
ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการโลหะแผ่น  ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตากรายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 90


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา