โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้

รายงานตัว  ณ งานพัสดุ  กองบริหารทรัพยากรตาก 

ในวันที่่  1  มีนาคม  2562  เวลา  09.00  น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา