โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา เนื่องในวันมาฆบูชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา เนื่องในวันมาฆบูชา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 874 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 ก.พ. 62 ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา โดยกิจกรรมมีการฟังเทศน์ ฟังธรรม ก่อนประกอบพิธีเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อมงคล เพื่อให้นักศึกษาได้นำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนมุ่งมั่นในการทำความดี ละเว้นความชั่ว พร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา