โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมความพร้อมการปัจฉิมนิเทศและรับปริญญา ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประชุมเตรียมความพร้อมการปัจฉิมนิเทศและรับปริญญา ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมคำพุฒ รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพรัอมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เนื้อหาการประชุมมีการพิจารณางบประมาณจัดโครงการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดวันฝึกซ้อมย่อยและซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พิธีซ้อมใหญ่ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา