โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 937 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  11  กุมภาพันธ์  2562  ถึงวันที่  1  มีนาคม  2562

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้>>>ที่นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา