โลโก้เว็บไซต์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมการแข่งขันเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมการแข่งขันเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส่งเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล 2 รายการ ดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ได้แก่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์-การพัฒนาโครงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) ในด้านการเกษตร ในด้านการเกษตร โดย อ.ธานินทร์ สินพรมมา (อาจารย์ที่ปรึกษา) นายกวิน มณีพราย และนายจักรกฤษณ์ ต๊ะแปงปัน (นักศึกษา)

2. รางวัลชมเชย ได้แก่ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์-การออกแบบสื่อ (Motion Infographic) หัวข้อ "การเกษตรยุคใหม่" โดย อ.วันชนะ จูบรรจง (อาจารย์ที่ปรึกษา) นายอนันพงศ์ อินทะนนท์ และนายธนภูมิ พรมเมืองดี (นักศึกษา)

ภาพ: อ.วันชนะ จูบรรจง, Facebook สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ตาก

ขอบคุณภาพจาก: Facebook การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา