โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ อบรมการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ​(E-book) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ อบรมการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ​(E-book)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 มกราคม 2561 นักศึกษาหลักสูตร​ภาษาอังกฤษ​เพื่อ​การสื่อสาร​สากล​ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการอบรมเรื่อง "การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ​(E-book)"  เพื่อใช้ในการเขียนเรื่องสั้นเชิงสร้างสรรค์​ ในรายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์​ (Creative Writing) เพื่อบูรณาการ ความรู้​ ทักษะ ให้สอดคล้องเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21

ภาพ: อ.รุ่ง หมูล้อม


คลังรูปภาพ : อบรม E-book


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา