โลโก้เว็บไซต์ การประชุม V-NET ระดับสนามสอบ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประชุม V-NET ระดับสนามสอบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการจากสถานศึกษาต่างๆ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การบริหารการทดสอบในระดับสนามสอบและห้องสอบเป็นไปมาตรฐานเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 จะจัดสอบในเสาร์ที่ 26 มกราคม 2561 ในระดับ ปวช.3 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ในระดับ ปวส.2ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา