โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-01-23

การประชุม V-NET ระดับสนามสอบ
พุธ 23 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการจากสถานศึกษาต่างๆ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การบริหารการทดสอบในระดับสนามสอบและห้องสอบเป็นไปมาตรฐานเดียวกัน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยการทดสอบทางการศึกษ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา