โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ต้อนรับ อั้ม อธิชาติ ร่วมเวทีเสวนาการจัดสร้างหอจดหมายเหตุสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ต้อนรับ อั้ม อธิชาติ ร่วมเวทีเสวนาการจัดสร้างหอจดหมายเหตุสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 278 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 ม.ค. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีเวทีเสวนาการจัดสร้างหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนร่วมรับฟังการเสวนา และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย น.พ.ชลทิศ สินรัชตานันท์ คุณอั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ นักแสดงผู้รับบทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากละครเรื่องหนึ่งด้าวฟ้าเดียว และ พ.จ.อ.สุรศาสตร์ วิเศษลา ซึ่งมีหัวข้อเสวนาประกอบด้วย 1. ปฐมบทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากสามัญชนสู่การเป็นพระมหากษัตริย์ ปลุกจิตสำนึกให้เป็นคนดีของสังคม "พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา" 2. เล่าสู่กันฟัง แรงบันดาลใจและแนวทางการบูรณะวัดบางเดื่อจนประสบความสำเร็จ 3. แนวคิดการจัดสร้างหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรวบรวมพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเชียงเงิน พระเชียงทอง พระยาพิชัย หมื่นราชเสน่หา และคนดีศรีเมืองตาก และ 4. แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมหอจดหมายเหตุฯ

การเสวนาการจัดสร้างหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา