โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การทดสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมคำพุฒ มทร.ล้านนา ตาก ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ทดสอบโดยการประกอบอาหาร ได้แก่ อาหารประเภทข้าวแกง อาหารตามสั่ง และอาหารคาว ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดให้บริการ ณ หอพักนักศึกษา และศูนย์อาหาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา