โลโก้เว็บไซต์ การตรวจเยี่ยมพื้นที่มทร.ล้านนา ตาก ของ พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การตรวจเยี่ยมพื้นที่มทร.ล้านนา ตาก ของ พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 ม.ค. 61 พล.ต.อ.ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา