โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาร่วมออกรางวัลสลากกาชาดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2561-2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษาร่วมออกรางวัลสลากกาชาดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2561-2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มีการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2561-2562 โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการออกรางวัล ซึ่งการออกรางวัลครั้งนี้มีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เป็นผู้หมุนวงล้อในการออกรางวัล ซึ่งผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี ‭2561-2562‬ จำนวน 181 รางวัล มีดังนี้

รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ FORD RANGER CAB 2.2 XL 1 รางวัล ได้แก่หมายเลข 41545

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA WAVE 110 ซีซี. 5 รางวัล ได้แก่หมายเลข
ครั้งที่ 1 : 10005 ครั้งที่2 : 31574 ครั้งที่3 : 39752 ครั้งที่4 : 25650 ครั้งที่5 : 22796

รางวัลที่ 3 โทรทัศน์สี 40 นิ้ว 5 รางวัล ได้แก่หมายเลข
ครั้งที่ 1 : 44013 ครั้งที่2 : 10140 ครั้งที่3 : 22386 ครั้งที่4 : 15572 ครั้งที่5 : 43731

รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 2 สลึง 5 รางวัล ได้แก่หมายเลข
ครั้งที่ 1 : 27479 ครั้งที่2 : 26213 ครั้งที่3 : 12678 ครั้งที่4 : 11017 ครั้งที่5 : 29185

รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 1 สลึง 5 รางวัล ได้แก่หมายเลข
ครั้งที่1 : 21948 ครั้งที่2 : 14655 ครั้งที่3 : 49474 ครั้งที่4 : 11310 ครั้งที่5 : 14138

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 4 ครั้ง หม้อหุงข้าวขนาด 1 ลิตร 160 รางวัล ได้แก่หมายเลข
ครั้งที่1 : 993 ครั้งที่2 : 084 ครั้งที่3 : 270 ครั้งที่4 : 453

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศลของจังหวัดตาก สามารถติดต่อขอรับรางวัลโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรไปแสดงตนที่ กลุ่มการเงิน สำนักงานปกครองจังหวัดตาก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 4 มีนาคม 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา