โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ปีที่ 3 ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ปีที่ 3 ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 ธันวาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 ธ.ค. 61 ที่บูธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ตาก ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดเป็นปีที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และจังหวัดตาก มีนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนพบพระวิทยาคม และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งโจทย์ในครั้งนี้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์แบบอิสระให้มีความสูงอย่างน้อย 30 เซนติเมตรจากพื้น โดยให้หุ่นยนต์จะต้องบรรทุกนมถั่วเหลืองขนาด 125 มล. ขึ้นพื้นเอียง 11.5 องศา ยาว 150 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร และชนสิ่งกีดขวางให้ล้ม เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจ 

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ตาก ในครั้งนี้ เนื่องจากการจัดงาน 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้มีการจัดการแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ตาก ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม โดยรอบคัดเลือกเป็นการแข่งขันประกอบหุ่นยนต์ 2 ขา เดินผ่านสิ่งกีดขวางจากวัสดุที่กำหนดให้ ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถประกอบหุ่นยนต์ได้ แต่ไม่สามารถเดินผ่านสิ่งกีดขวางได้สำเร็จ ทำให้ผู้เข้าแข่งขันประสงค์ให้มีการแข่งขันอีกรอบเป็นรอบนัดล้างตา เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ทำภารกิจให้สำเร็จ และจากการแข่งขันที่ผ่านมาผู้เข้าแข่งขันได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการในเรื่องการออกแบบ การนำเสนอและการตอบคำถามต่างๆ ดังนั้น รอบนัดล้างตานี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้พัฒนาปรับปรุงหุ่นยนต์ให้สามารถทำภารกิจได้สำเร็จ โดยจะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2561 และรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3 มกราคม 2562 ชิงโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมเงินรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 

สำหรับผลการแข่งขันวันที่ 29-30 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา มีทีมที่เข้ารอบการแข่งขัน 4 ทีม ได้แก่ 1. ทีม Accidentally 1 2. ทีมดอกสน D 3. ทีม Accidentally 2 และ 4. ทีมดอกสน A ซึ่งทั้ง 4 ทีมจะทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 3 มกราคม 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและให้กำลังผู้เข้าแข่งขันได้ ณ บูธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์

ติดตามชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา