โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2018-12-30

การแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ปีที่ 3 ชิงโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
อาทิตย์ 30 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 ธ.ค. 61 ที่บูธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันมินิวิทยสัประยุทธ์ ตาก ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดเป็นปีที่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และจังหวัดตาก มีนักเรียนจากโรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนพบพระวิทยาคม และโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งโจทย์ในครั้งนี้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์แบบอิสระให้มีความสูงอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา