โลโก้เว็บไซต์ พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันตากสินมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันตากสินมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 ธันวาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (28 ธ.ค. 61) ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก พร้อมด้วย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  โดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย โดยในพิธีมีการถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ การประกอบพิธีแบบพราหมณ์ และแบบจีน โดยมีหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี 

วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี นับว่าเป็นวันสำคัญของอีกวันหนึ่งของชาวไทย เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่เสียสละพลีชีพเพื่อชาติเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา