โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมส่งผลงานการออกแบบหน้าปกสมุดเรียนในฝัน ชิงเงินรางวัลกว่า ๒,๐๐๐ บาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมส่งผลงานการออกแบบหน้าปกสมุดเรียนในฝัน ชิงเงินรางวัลกว่า ๒,๐๐๐ บาท

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 784 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ร่วมส่งผลงานการออกแบบหน้าปกสมุดเรียนในฝัน 
ชิงเงินรางวัลกว่า ๒,๐๐๐ บาท

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
โดยส่งมาที่อีเมลล์ asset@rmutl.ac.th 
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม
โทร. ๐-๕๓๙๑-๑๔๔๔ ต่อ ๑๑๒๐


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา