โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day เตรียมพร้อมจัดงานครบรอบ 80 ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day เตรียมพร้อมจัดงานครบรอบ 80 ปี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (28 พ.ย. 61) ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 

ภาพ: ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, อ.ศุภนิตา พงษ์สุวรรณ, อ.ชลธิชา อ่องทุน, ดร.ปิยะวรรณ คุ้มญาติ, นิภาพร นันตาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา