โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2018-11-28

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day เตรียมพร้อมจัดงานครบรอบ 80 ปี
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

วันนี้ (28 พ.ย. 61) ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  ภาพ: ผศ.ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, อ.ศุภนิตา พงษ์สุวรรณ, อ.ชลธิชา อ่องทุน, ดร.ปิยะวรรณ คุ้มญาติ, นิภาพร นันตา >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมออกรายการวิทยุ ประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลตาก
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย ข่าวบุคลากร

วันนี้ (28 พ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ที่สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จังหวัดตาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ตาก ให้สัมภาษณ์สดในรายการ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน เกี่ยวกับการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (CRCI-2018) 2. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ หรือประกอบการสมัครงาน เข้ารับทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) ศูนย์สอบภูมิภาค กำหนดการรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา