โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลตาก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 155 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพะยอม รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี "โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก" โดยการประชุมวันนี้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายได้รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเพื่อทราบ และได้นำเสนอร่างกำหนดการจัดการงาน ผังการจัดงาน และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา