โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 141 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะ พบปะหารือแลกเปลี่ยนสร้างความเข้าใจการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์รูปแบบใหม่ และแผนการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 โดยหารือในประเด็นการมอบอำนาจการปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี การบริหารงานรูปแบบใหม่ และการแลกเปลี่ยนและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนและการวางแผนการจัดการศึกษาในอนาคต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา