โลโก้เว็บไซต์ เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 929 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2561 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมวิชาอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนต่อไป โดยมีการแนะนำการปฏิบัติตนในสถาบันการศึกษา แนะนำเอกสารคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การวิจัยในชั้นเรียนทั้งด้านชุดการสอนและด้านการแก้ปัญหาในชั้นเรียน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา