โลโก้เว็บไซต์ อบรมจิตอาสารณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมจิตอาสารณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 197 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (20 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ 84 ปี นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมการอบรมจิตอาสารณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ขยายเครือข่ายจิตอาสาและเผยแพร่งานบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

ขอบคุณภาพ/ข่าว: สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา