โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กันยายน 2561 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ระหว่างวันที่  17 - 21  กันยายน  2561

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้>>>ที่นี้

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา