โลโก้เว็บไซต์ เครือข่าย RMUTL-STEAM3 คว้ารางวัลภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เครือข่าย RMUTL-STEAM3 คว้ารางวัลภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 2104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ มทร.ล้านนา น่าน ในงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรน้อย ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 ผลการประกาศการนำเสนอผลงานคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ สถานศึกษาเครือข่าย มทร.ล้านนา ตาก มีสถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ประเภท Poster Presentation (นักเรียน) ได้แก่ โรงเรียนผดุงปัญญา ชื่อผลงาน "เครื่องตรวจจับโลหะขนาดพกพา" 

2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Poster Presentation (นักเรียน) ได้แก่ โรงเรียนผดุงปัญญา ชื่อผลงาน "ตู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น" 

3. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง และรางวัล Best Presentation ประเภท Poster Presentation (นักเรียน) ได้แก่ โรงเรียนผดุงปัญญา ชื่อผลงาน "เครื่องคนสารระบบน้ำวน" 

4. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท Oral Presentation (ครู) ได้แก่ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม ชื่อผลงาน "ขนน้ำข้ามน้ำตามกระบวนการ STEAM" 

5. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองแดง ประเภท Oral Presentation (ครู) ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ชื่อผลงาน "หินแกรนิตลือเลื่อง" 

6. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Oral Presentation (ครู) ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 ชื่อผลงาน "สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง" 

7. รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ชื่อผลงาน "เหินฟ้ามหาสนุก" 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา