โลโก้เว็บไซต์ เรื่อง ประกาศผล ประกวดราคาซื้อเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เรื่อง ประกาศผล ประกวดราคาซื้อเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กันยายน 2561 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 ถึง 21 กันยายน 2561

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเสื้อกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561  จำนวน 3,799 ตัว  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา