โลโก้เว็บไซต์ การบรรยายพิเศษ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การบรรยายพิเศษ 150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 18 สิงหาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 741 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (18 ส.ค. 61) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย" โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ในโอกาสงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษากล่าวต้อนรับ ในโอกาสนี้ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรับรางวัลจากการประกวดโครงงานสื่อการสอนหรือนวัตกรรมในรูปแบบ STEAM3 ภายใต้โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงอีกด้วย

ชมภาพเพิ่มเติม Facebook: งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา