โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ลานพระวิษณุกรรม พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมบันทึกภาพหมู่กับคณาจารย์และบัณฑิต จากนั้นเป็นการฝึกซ้อมบัณฑิตต้นแบบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา