โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Language Skills Competition 2018) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Language Skills Competition 2018)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กรกฎาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 739 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ และอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษา ร่วมกับ แผนกวิชาภาษาตะวันตก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (English Language Skills Competition 2018) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันครอสเวิร์ด (Crossward Game) การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay English) การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (Oral News Report)  การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (English Speech Contest) และการประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ (Singing Contest) ผู้ชนะการแข่งขันได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท 700 บาท และ 500 บาท ตามลำดับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา