โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กรกฎาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 614 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ แผนกวิชาภาษาตะวันตก และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ขอเชิญนักศึกษาชาว มทร.ล้านนา ตาก ชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ในรายการต่างๆ ต่อไปนี้

1. รายการแข่งขันสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร
1.1 Crossword Game
1.2 Singing Contest

2. รายการแข่งขันสำหรับนักศึกษาสาขาศิลปศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และการท่องเที่ยวและบริการ)
2.1 Crossword Game
2.2 Singing Contest 
2.3 Oral News Report
2.4 Essay Writing
2.5 English Speech Contest

ชิงถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร และเงินรางวัล
ชนะเลิศ: 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1: 700 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2: 500 บาท

กำหนดการแข่งขัน วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ศูนย์ภาษา อาคารวิทยบริการชั้น 4 โทร. 055-515900 ต่อ 341 หรือ Facebook Fanpage: RMUTL TAK Language Center


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา