โลโก้เว็บไซต์ รับมอบทุนการศึกษาจากประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับมอบทุนการศึกษาจากประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 527 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาจากคุณอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร จำนวน 30,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ จะได้นำไปมอบให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป โดยกำหนดมอบทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอขอบพระคุณคุณอุดรและมูลนิธิช่วยการศึกษาตันติสุนทร ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ด้วยดีเสมอมา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา