โลโก้เว็บไซต์ พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 899 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (17 เม.ย. 61) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2561 โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องราชสักการะ พิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงแบบจีนของสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก ซึ่งจังหวัดตากจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นนักรบฝีมือเลิศ ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามลำดับออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา