โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดทำ “ใบเซียมซีออนไลน์โดยใช้ QR Code” ให้บริการ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดทำ “ใบเซียมซีออนไลน์โดยใช้ QR Code” ให้บริการ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 เมษายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (17 เม.ย. 61) ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ธีระ พร้อมเพรียง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ในการที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาและทำนุบำรุงศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้สง่างามสมพระเกียรติฯ ต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยดีมาโดยตลอด ด้วยการจัดทำ “ใบเซียมซีออนไลน์โดยใช้ QR Code” ออกแบบและดำเนินงานโดย ดร.ปกรณ์ ลวกุล อาจารย์ธีระ พร้อมเพรียง และคณะ เพื่อลดการใช้กระดาษและเป็นการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ซึ่งได้ให้บริการแก่ประชาชนที่มาสักการะบูชาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา