โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดนิทรรศการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดนิทรรศการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 เมษายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (5 เม.ย. 61) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และนิทรรศการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา “อาชีพนำการผลิต ตอบสนองต่อ Demand Side” หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ มทร.ล้านนา ในรูปแบบการผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ ในโอกาสนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสานต่อการสร้างหลักสูตรบันฑิตพันธุ์ใหม่ ได้แก่ บริษัทพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ บริษัท สตรอง (ไทยแลนด์) จำกัด และสำนักงานปศุสัตว์ เขต 5

 

ภาพ: ส.อ.พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา