โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 16 ธันวาคม 2555 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 452 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยม พูดคุย พบปะ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 เรื่องรายงานการเบิกจ่าย ข้อมูลบุคลากร นักศึกษา งานวิทยบริการ แผนประจำปี 2559 รายงานตัวชี้วัด และปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ภาพเพิ่มเติม >> ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา