โลโก้เว็บไซต์ ประชุมผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2558
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ เข้าเยี่ยม พูดคุย พบปะ คณะกรรมก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา