โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบุคลากรสายสนับสนุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบุคลากรสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2558 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร รุจิระศักดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้อง นวัตกรรม ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ของสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา(สกอ.) ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนจะได้รับความรู้ ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถนำความรู้และทักษะไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้ต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา