โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ 6 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ 6 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มกราคม 2561 โดย ชลธิชา เกตุทิม จำนวนผู้เข้าชม 1063 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้
1. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
2. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา
3. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร ปวส.ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นได้ที่งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ตั้งแต่วันที่ 8-22 มกราคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้>>>ที่นี้

โหลดใบสมัครได้>>>ที่นี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา