โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 โดย วิราวรรณ์ ไชยวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึง 29 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา