โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2017-12-21

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ   ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม <<คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา