โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมนักเรียนทุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนาตาก ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมนักเรียนทุน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาตาก ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมนักเรียนทุน
วันที่ 11 กันยาบน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตาก ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ในการเข้าเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา