โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลตาก ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยาหม่องสมุนไพร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ราชมงคลตาก ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำยาหม่องสมุนไพร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จัดกิจกรรม อบต.สัญจร ปี 2559 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ วันที่ 1 และ 4 เมษายน 2559 ณ สถานีอนามัยบ้านหนองงิ้ว และวัดทุ่งยั้ง ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตามลำดับ โดยมีอาจารย์สุวรรณีย์ ขยันการนาวี อาจารย์ประจำสาขาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรในการอบรมทำยาหม่องสมุนไพรให้แก่ชาวบ้าน เยาวชน และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

ภาพเพิ่มเติม >>


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา