โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 16 กันยายน 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

RMUTL Tak News
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดีมทร.ล้านนา ตาก
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก วันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสุเมรสุต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก เพื่อทราบและพิจารณาเรื่องการพัฒนาการศึกษาและเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัตตาก (กศจ.ตาก) ต่อไป
ขอบคุณภาพจาก อ.ณัฐวุฒิ ปั้นรูปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา