โลโก้เว็บไซต์ นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 15423 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นิตยสารราชมงคลล้านนา เป็นการรวบรวมผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา รวมถึงความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม -เมษายน พ.ศ.2560 

https://issuu.com/นิตยสารราชมงคลล้านนาฉบับที่7.compress

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา