โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี พบปะเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อธิการบดี พบปะเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 1325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบปะคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนาตาก และนายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก โดยได้มอบแนวคิดการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรับฟังแนวคิด และปัญหา เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่อไป วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศ 80 ปี มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา